Kart Numarası
Geçersiz kart numarası
  Kişisel Bilgiler

  Araç Bilgileri
Araç bilgilerini giriniz
  Servis Bilgileri
Servis bilgilerini giriniz
Bu aktivasyon sayfasında, AWP tarafından sunulan Bosch Asistans Hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olan , aktivasyon başvuru işlemini tamamlamış , Bosch Car Service müşteri kayıtları Bosch adına tutulmaktadır.